Petr Vojnar: Jak správně na Elevator Pitch, Romana Křížová: Jak a proč zvát hosty