Petr Vojnar: Jak správně na Elevator Pitch, Romana Křížová: Jak a proč zvát hosty 
Foto volně k použití. 🙂